Make your own free website on Tripod.com

Narudžba za auto

 

Vaše puno ime:

Broj telefona:   

Koje auto želite naručiti: Valona Mycra Carollo

Boja?  crvena   sienna    crna    plava  

Koju dodatnu opremu bi željeli?

Mjesečina na krovu

Utonula sjedala 

Daljinsko otvaranje

Alarmni sustav 

Deluxe stereo