Make your own free website on Tripod.com

          Časopis

            Zahvaljujući skupini entuzijasta na čelu s agilnim župnikom  radobiljske župe don Većeslavom Šupukom, pokrenut je časopis "R a d o b i lj a". U njemu surađuju poznati i manje poznati župljani, koji žive u Rodobilji ali i izvan nje od Splita, Zagreba pa čak i izvan Domovine.

            U časopisu nalazimo izvrsne tekstove od sveučilišnih profesora do 'običnih' građana ove župe.

            Potrebno se je posebno osvrnuti na svojevrsan prijedlog strategije razvitka ove župe (broj 2.), koju je izradio prof. dr. Matko Marušić. Rašlanjujući prirodne i ljudske resurse, tradicijske i uljudbene vrijednosti, ponudio je  pregršt ideja i mogućnosti napretka ove sredine.