Podaci o župi Radobilji (Katuni - Kreševo)

           Pozicionirana je u sredini trokuta Omiš - Sinj - Imotski, te oko četrdesetak kilometara udaljena od Splita.

           Stanovništvo je zadnjih 50-ak godina stalno u stagnaciji , tako da je od broja 2588 stanovnika s popisa 1948.g. njegov broj pao na ispod 2000 u devedesetim godinama (prema časopisu Radobilja, prof.dr A. Laušić).

           Dolinski dio sela je na 250 m nadmorske visine, a brdski na oko 450 m.